Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Καβάφης, Καβάφης, Καβάφης: Α. Είμαι κι εγώ ελληνικός. Μια παρένθεση για περισσότερη πληροφόρηση», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 554-556