Είστε εδώ

Pépin Jean, «[Σκέψεις του J. Pépin για τη σχέση αρχαίας Ελλάδας και χριστιανισμού]», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 498