Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Το πεζογραφικό έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 493-498