Είστε εδώ

Κόκορης Δημήτρης, «Μελέτες του Ντίνου Χριστιανόπουλου για την πνευματική ζωή της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών της Μακεδονίας», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 499-504