Είστε εδώ

Ιατρού Μαρία, «Μεγάλωσε η σερμαγιά του πάθους. Η οικονομική μεταφορά στην ποίηση του Ντίνου Χριστιανόπουλου», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 486-492