Είστε εδώ

Σετάτος Μιχάλης, «Άρθρα. Παρατηρήσεις στην προφορά και γραφή της κοινής νεοελληνικής», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 381-390