Είστε εδώ

Τζαφεροπούλου Μαρία-Μάγδα, «Άρθρα. Με λογισμό και μ' όνειρο: Το νέο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού», Φιλόλογος, τχ. 112 (Καλοκαίρι 2003), σ. 297-304