Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[Είπαν στο δέντρο]», Φιλόλογος, τχ. 112 (Καλοκαίρι 2003), σ. 296