Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η δράση του Συλλόγου. Τιμή στο μεγάλο δάσκαλο Θεόδωρο Κάστανο», Φιλόλογος, τχ. 109 (Φθινόπωρο 2002), σ. 473