Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Γ. Και πάντα πλήρη λόγου 2. Ο λόγος της εξουσίας και ο λόγος της ελευθερίας», Φιλόλογος, τχ. 109 (Φθινόπωρο 2002), σ. 331-332