Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Α. Πάντα πλήρη θεών 5. Θα λαλήσουν και πάλι με χρόνους με καιρούς», Φιλόλογος, τχ. 109 (Φθινόπωρο 2002), σ. 328-329