Είστε εδώ

«Εκδόσεις Ζήτρος. Αρχαίοι Συγγραφείς. Σοβαρά και υπεύθυνα βοηθήματα για τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. (έσω οπισθόφυλλο)