Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η δράση του Συλλόγου. Πρόγραμμα εκδηλώσεων Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2001», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 646-650