Είστε εδώ

Κριαράς Εμμανουήλ, «Θέσεις και σημειώματα. Τρεις ιστορικές επιστολές: Παλαιό γράμμα του Νικ. Πολίτη στον πατέρα του (1868) και επίσης γράμμα του Ψυχάρη στο Νικ. Πολίτη (1884)», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 522-524