Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Τρεις ιστορικές επιστολές», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 521