Είστε εδώ

Ναχόπουλος Νίκος, «Θέσεις και σημειώματα. Τρεις ιστορικές επιστολές: Καθαρόγραφη και παρουσίαση ανέκδοτης επιστολής του Γιάννη Ψυχάρη», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 525-531