Είστε εδώ

Καραμπάγια Μέλπω Σπ.,Καραμπάγια Ντόλη Σπ., «Αρχαία Ελλάδα: ο τόπος και οι άνθρωποι. Παρουσίαση του σχολικού βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 440-446