Είστε εδώ

Κατσής Γεώργιος, «Η αρχαία κωμωδία στο Γυμνάσιο. Το δραματικό είδος, οι Όρνιθες του Αριστοφάνη και η διδασκαλία», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 447-473