Είστε εδώ

Χαραλαμπίδης Απόστολος, «Το εικονογραφικό και σχεδιαστικό υλικό της Ομήρου Οδύσσειας της Α΄ Γυμνασίου. Οι προδιαγραφές και η αξιοποίησή του κατά τη διδασκαλία», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 429-439