Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Απόψεις και απόψεις. Επιστολή σε φίλο του άστεως», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 381-383