Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Ο δεκάλογος της Συνόδου των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στην Πράγα. Πράγα, 21 Μαΐου 2001», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 383-384