Είστε εδώ

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, «Θέσεις και σημειώματα. [Απόσπασμα από γράμμα του Αλ. Παπαδιαμάντη στον πατέρα του]», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 380