Είστε εδώ

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, «Θέσεις και σημειώματα. [Απόσπασμα από κείμενο του Παπαδιαμάντη]», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 380