Είστε εδώ

Merlier Octave, «Θέσεις και σημειώματα. Μιλάει για τον Παπαδιαμάντη ο αιώνας που πέρασε: Ο Octave Merlier. Ο θάνατος του Παπαδιαμάντη», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 375-376