Είστε εδώ

Σικελιανός Άγγελος, «Θέσεις και σημειώματα. Μιλάει για τον Παπαδιαμάντη ο αιώνας που πέρασε: Ο Άγγελος Σικελιανός. Μνημόσυνο Παπαδιαμάντη», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 373-375