Είστε εδώ

Πανσέληνος Αλέξης, «Θέσεις και σημειώματα. Μιλάει και ο αιώνας που έρχεται: Ο Αλέξης Πανσέληνος», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 377