Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Με τα τραγούδια του Θεού…», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 364-365