Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κώστας Λαχάς: Μεταίσθημα μετείκασμα. Ασκήσεις επί αμμοδόχου – Πεδίον οσφρήσεως. Βιογραφικό σημείωμα», Φιλόλογος, τχ. 104 (Καλοκαίρι 2001), σ. 193-195