Είστε εδώ

Παπανούτσος Ευάγγελος Π., «Πρωτοβουλία και οίστρος: Ιδού το μάθημα», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 34-37