Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Ο ποιητής και οι σοφοί», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 12-14