Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Μια παραίτηση με νόημα. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 15