Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Το δίλημμα είναι αμείλικτο», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 12