Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Οι Έλληνες και τα ελληνικά τους», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 3-4