Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. … και οι Θερμοπύλες», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 3