Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Και ο Καβάφης», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 4-5