Είστε εδώ

Νικολαΐδου-Αραμπατζή Σμαρώ, «Θέματα ερμηνείας της Ιστορίας του Θουκυδίδη στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Μια δοκιμή προσέγγισης με οδηγό το κεφάλαιο 65 του δεύτερου βιβλίου», Φιλόλογος, τχ. 102 (Χειμώνας 2000), σ. 561-575