Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Απόψεις και απόψεις. Η λογοτεχνία στο απόσπασμα», Φιλόλογος, τχ. 102 (Χειμώνας 2000), σ. 511-513