Είστε εδώ

Γιακουμής Π.,Βιολάρης Κρ.,Θεοφιλόπουλος Γεώργιος, «Απόψεις και απόψεις. Εκπαιδευτήρια Δούκα», Φιλόλογος, τχ. 102 (Χειμώνας 2000), σ. 510-511