Είστε εδώ

Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος, «Θέσεις και σημειώματα. Φιλόλογος προς νέον Υπουργόν Παιδείας S.O.S.: Διαμαρτυρία του Φιλολόγου», Φιλόλογος, τχ. 102 (Χειμώνας 2000), σ. 506-509