Είστε εδώ

Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος, «Θέσεις και σημειώματα. Φιλόλογος προς νέον Υπουργόν Παιδείας S.O.S.: Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 102 (Χειμώνας 2000), σ. 495-505