Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Φιλόλογος προς νέον Υπουργόν Παιδείας S.O.S.», Φιλόλογος, τχ. 102 (Χειμώνας 2000), σ. 493-495