Είστε εδώ

«Βάγγος Παπαϊωάννου, Η σάτιρα στη βυζαντινή λογοτεχνία, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 2000. Δημήτριος Ιωάν. Τσαμαρδίνος, Κειμενολογία. Ένα νέο τμήμα της επιστήμης του λόγου. Τεύχος πρώτο. Η δομή της παραγράφου (στον αποδεικτικό λόγο), Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1996. Εκδόσεις Κώδικας», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 489