Είστε εδώ

Η σάτιρα στη βυζαντινή λογοτεχνία: βασικές επισημάνσεις στην πνευματική προσφορά του Βυζαντίου και σχεδίασμα της παρουσίας της σάτιρας στη βυζαντινή λογοτεχνία