Είστε εδώ

Πατρίκιος Τίτος, «Οι περιπέτειες της ποίησης σ' έναν αιώνα περιπετειών», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 394-398