Είστε εδώ

Πολίτης Φώτος, «Μεσσιανισμός», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 399-401