Είστε εδώ

Παναγιώτου Κυριάκος, «Απόψεις και απόψεις. Χαιρετιστήρια μηνύματα: Και άλλοι φίλοι…», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 393