Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. O tempora, o mores…», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 357-358