Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Το ΣΤ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο του Φιλολόγου Γλώσσες και γλώσσες», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 359-369