Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Μεγάλη αποτυχία, δυστυχώς», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 355-356