Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Τα εύκολα θέματα της ιστορίας. Οι συνδηλώσεις των θεμάτων», Φιλόλογος, τχ. 97 (Φθινόπωρο 1999), σ. 283-289